Инхибицията на DPP IV подобрява гликемичния контрол и инсулиновия отговор към орална глюкоза при пациенти с Тип 2 ЗД01/06/2002

Потискането на ензима Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV) с разработения от фирма Novartis селективен орален инхибитор NVP DPP728 подобрява гликемичния контрол при пациенти с Тип 2 ЗД на лечение само с диета - показа четириседмично двойно сляпо плацебо-контролирано многоцентрово проучване (Ahren B, Simonsson E et al. Diabetes Care 2002, 25:869-75).

Глюкагон-подобният пептид-1 (GLP-1) е обещаващо ново лечение на Тип 2 ЗД. Проблемът е в краткия му полуживот (деградация само след няколко минути), поради което инхибиторите на неговия естествен разграждащ ензим DPP IV (дипептидил пептидаза IV) са обект на изучаване.

Данни in vitro показаха, че тези инхибитори повишават нивата и удължават бионаличността на GLP-1, а експерименти in vivo потвърдиха, че те подобряват глюкозния толеранс и инсулиновия отговор към орална глюкоза при животински модели на инсулинова резистентност (мишки и плъхове).

Селективният орален инхибитор на DPP IV с кодовото име NVP DPP728 изглежда обещаващо бъдещо средство за лечение на Тип 2 ЗД в ранните стадий на заболяването, заключиха авторите на проведеното клинично проучване.

В сравнение с плацебо, NVP DPP728 е постигал значимо (и сходно при двете прилагани дозировки) намаляване на средните стойности на плазмената глюкоза (ПГ) на гладно с 1 mmol/l, ПГ постпрандиално с 1.2 mmol/l и 24-часовата ПГ с 1 mmol/l (всичките p<0.001) при добра лабораторна безопасност и поносимост (един случай на хипогликемия).

Отново в експерименталната група е наблюдавано понижение на 24-часовата инсулинемия със средно 26 pmol/l, както и намаляване на HbA1c с 0.5% (р<0.001).

Над една трета от пациентите на активно лечение спрямо само 3% от плацебо-контролите са постигнали ПГ на гладно < 7mmol/l.

В проучването са участвали 93 Тип 2 диабетни пациенти (61 мъже и 32 жени) със усреднени базални показатели: възраст 64 години, ИТМ 27 kg/m2, КГ на гладно 8.5 mmol/l и HbA1c 7.4%. Участниците са получавали стандартизиран енергиен внос от 2000 kcal/дневно.

И още един инхибитор на DPP IV – LAF 237A (също на фирма Novartis) навлезе във фаза II клинични проучвания с надеждата, че може би превъзхожда DPP728.