Инхибицията на DPP IV подобрява гликемичния контрол и инсулиновия отговор към орална глюкоза при пациенти с Тип 2 ЗД


dd 01/06/2002

Потискането на ензима Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV) с разработения от фирма Novartis селективен орален инхибитор NVP DPP728 подобрява гликемичния контрол при пациенти с Тип 2 ЗД на лечение само с диета – показа четириседмично двойно сляпо плацебо-контролирано многоцентрово проучване (Ahren B, Simonsson E et al. Diabetes Care 2002, 25:869-75). Глюкагон-подобният пептид-1 (GLP-1) е обещаващо […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.