Eplerenone потвърди ефективността си при хипертензивни Тип 2 диабетни пациенти с албуминурия


dd 01/06/2002

Лечението на хипертензивни албуминурични Тип 2 диабетни пациенти с първия селективен антагонист на алдостероновия рецептор еplerenonе на фирмата Pharmaciа води до достоверно по-голяма редукция на албуминовата екскреция в урината в сравнение с моноприлагането на АСЕ инхибитора enalapril. Данните от фаза III клинични проучвания, докладвани на тазгодишната научна среща на American College of Cardiology (ACC), показаха […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.