Бисфосфонати за лечение на остра невроартропатия на Charcot?01/06/2002

Общо 39 пациенти с остра диабетна невроартропатия на Charcot от четири центъра за лечение на диабетно стъпало във Великобритания са получили на двойно-сляп принцип единична инфузия с 90 mg pamidronate или с плацебо (физиологичен разтвор). Кожната температура, симптомите и биохимичните маркери за костен обмен (костна фракция на алкалната фосфатаза и уринен деоксипиридинолин) са проследени за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.