Строг контрол на липидните показатели и кръвното налягане при Тип 1 диабет, препоръча 10-годишно проспективно наблюдение01/03/2002

Обсервационно проспективно проучване, проследило за 10-годишен период честотата на хроничните усложнения при пациенти с Т1 ЗД, препоръча следните цели за контрол на липидните показатели и артериалното налягане: LDL-C1.1 mmol/l; TG<1.7 mmol/l, САН<120 mmHg и ДАН<80 mmHg.

Тези стойности бяха свързани (Orchard TJ et al. Lipid and blood pressure treatment goals for type 1 diabetes:10-year incidence data from the Pittsburg Epidemiology of Diabetes Complications Study. Diabetes Care 2001,24:1053-1059) с достоверно намаляване на смъртността и честотата на ИБС, ПСБ, пролиферативна диабетна ретинопатия, дистална симетрична полиневропатия и клинична нефропатия.

Влиянието на липидните показатели и артериалното кръвно налягане върху сърдечносъдовия риск се запазва след нагаждане на показателите възраст, пол и ниво на гликемичен контрол, подчертават авторите.

В 10-годишното наблюдение участваха 589 пациенти >=18 години с Тип 1 диабет (изявил се под 17-годишна възраст).