Строг контрол на липидните показатели и кръвното налягане при Тип 1 диабет, препоръча 10-годишно проспективно наблюдение01/03/2002

Обсервационно проспективно проучване, проследило за 10-годишен период честотата на хроничните усложнения при пациенти с Т1 ЗД, препоръча следните цели за контрол на липидните показатели и артериалното налягане: LDL-C1.1 mmol/l; TG<1.7 mmol/l, САН<120 mmHg и ДАН<80 mmHg. Тези стойности бяха свързани (Orchard TJ et al. Lipid and blood pressure treatment goals for type 1 diabetes:10-year incidence […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.