Необратимите късни гликирани продукти водят до ранна прогресия на болестта на Alzheimer


dd 01/03/2002

Активното гликиране на нервните фибрили е намесено в тяхната патология и е критичен фактор за ранната прогресия на дегенеративната болест на Alzheimer (БА), заключи научен екип от САЩ и Япония (Perry G, Smith MA et al. Free Radical Biology & Medicine 2001, 31; 2:175-180). Изследователите доказват този извод с данните от тъканни проби, взети postmortem […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.