Дати за вашия календар01/03/2002

24-29 август, Сао Паоло, Бразилия

IX Международен конгрес по затлъстяване (9th ICO)

Организационен секретариат:

E-mail:cerne@uol.com.br

Научен секретариат:

E-mail:paradigma@uol.com.br

30-31 август, Рио де Женейро

Сателитен симпозиум: „Затлъстяване, хормони и метаболитен синдром”

Website: www.jz.com.br

1-5 септември, Будапеща, Унгария

38-а годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD 2002)

Website: www.easd2002.com

За контакти: Annual Meeting Secrerariat

POB 741, 1365 Budapest 5, Hungary

E-mail: easd2002@congress.blavo.hu

или

EASD Secretariat, Merowingerstrasse 29

D-40223 Dusseldorf, Germany

Tel:+ 49 211 316 738

Fax:+ 49 211 3190 987

E-mail: easd@uni-duesseldorf.de

2-5 октомври, Падуа, Италия

VIII Европейски симпозиум по метаболизъм:

„Метаболитен синдром, диабет, затлъстяване и хиперлипидемия”

За контакти: Prof. Gaetano Crepaldi

E-mail:gaetano.crepaldi@unipd.it

Fax:+39 049 657 647