Vardenafil на Bayer подобрява достоверно еректилната функция при мъже с диабет01/12/2001

Данни, докладвани на 2 октомври в Рим по време на 4-ия годишен конгрес на Европейското общество за изучаване на сексуалната активност и импотентността (ESSIR) показаха, че варденафил достоверно подобрява еректилната функция при пациенти с диабет и еректилна дисфункция (ЕД).

“В тези скъпоструваща програма от клинични изследвания, варденафил показа положителни резултати при много мъжки популации, независимо от тежестта или причините за еректилната им дисфункция”, заяви д-р Голдщайн от Медицинското училище към Университета на Бостън, САЩ и ръководител на международната диабетна група за изучаване на новия високоселективен инхибитор на фосфодиестеразата тип 5 (PDE-5).

Варденафил води до достоверно подобряване на ерекцията при 72% от активно лекуваната група в сравнение с 13% от плацебо-контролите – посочи абстрактът на Голдщайн и съавтори, обобщаващ резултатите от фаза III клинични проучвания при 452 мъже със ЗД1 и ЗД2.

Еректилната дисфункция се среща три пъти по-често сред диабетната мъжка популация, която обичайно е и по-малко податлива към достъпните в момента орални средства за лечение на ЕД.

Публикуваните преди това резултати от фаза II клинични проучвания показаха, че варденафил подобрява ерекцията при цели 80% в активно лекуваната група (Porst H et al. Int J Imp Res 2001,13:192-199), като увеличава и възможностите за осъществяване на пълен сексуален акт с еякулация при 75% (Доктор Д 2001, бр.2, лято:37). Благоприятният ефект на варденафил върху ерекцията и сексуалната активност се наблюдава още през първите четири седмици от лечението с него и трайно се задържа при над тримесечно приемане до поискване.

Фирма Bayer съобщи, че вече кандидатства за одобрение на варденафил в САЩ и Мексико. Административното разрешение за неговото прилагане при мъжки популации с ЕД в тези две страни се очаква през втората половина на 2002 г., а в Европейския съюз – през 2003 г.

Варденафил се очертава като сериозен конкурент на единствения регистриран до момента инхибитор на PDE-5 за лечение на ЕД – sildenafil (Viagra на Pfizer), както и на очакващия одобрение в САЩ до края на тази година втори представител на класа – IC351 (Cialis на джойнт-вентчъра между Eli Lilly и ICOS LLC).

За първи път през този март Viagra бе свързана с перманентна загуба на зрение при петима реципиенти в САЩ. Исхемичната оптична невропатия бе посочена като вероятна етиологична причина за настъпилата слепота. Силденафил се асоциира с временно нарушение на цветното зрение (затруднено разграничаване на синьо-зелените тонове) при някои пациенти поради по-ниската му селективност по отношение на PDE-6, участваща в процесите на фототрансдукция в ретината (виж “Таблетки с еротично име”, Доктор Д 1998, бр.3; есен: 6-7).

Не са описани оптични смущения или промени в електрокардиограмата при прилагането на двата нови кандидата за лечение на ЕД поради избирателното и прицелното им действие върху PDE-5 в кавернозните тела.

Много високата степен на селективност по отношение на PDE-3 е от изключително значение за безопасността на целия клас, защото тази фосфодиестераза контролира миокардния контрактилитет.

Физиологичният механизъм на процеса ерекция въвлича освобождаването на NO в кавернозните тела на пениса при сексулна стимулация. NO активира ензима гуанилат-циклаза. Този ензим води до повишено образуване на цикличен гуанозин монофосфат (cGMP), който предизвиква миорелаксация и кръвонапълване на кавернозните тела. Обратно – ензимът фосфодиестераза тип 5 води до разграждане на cGMP.

Главоболието остава най-често срещаният страничен ефект при прилагането до поискване на инхибиторите на PDE-5 (16% в групата на Viagra и 5% – в групата на Cialis).

Използван източник:

1.Goldstein I and Investigators of the Vardenafil Diabetes Study Group.Vardenafil demonstrated improved erectile function in men with erectile dysfunction. Abstract at the 4th Congress of European Society for Sexual and Impotence Research (ESSIR). Rome, September 30th – October 2nd 2001