Novartis обяви началото на най-мащабното проучване за профилактика на Тип 2 диабет01/12/2001

Швейцарският фармацевтичен гигант Новартис обяви тази есен старта на NAVIGATOR (Nateglinite And Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research) – най-мащабното проспективно интервенционно проучване за профи-лактика на ЗД2 в диабетологията до момента.

Както показва акронимът “НАВИ-ГАТОР”, изследването ще проследи резултатите от ранното дългосрочно вмешателство с прандиалния глюкозен регулатор nateglinide (Starlix) и/или с блокера на ангиотензин-II рецептора valsartan (Diovan) за отлагане на появата на клиничен Тип 2 диабет и прогресиране на сърдечносъдовите заболявания при хора с намален глюкозен толеранс (НГТ) и висок кардиоваскуларен риск.

Приключили наскоро проучвания показаха, че хората с НГТ имат 34% по-висок риск от смърт, дължаща се на ССЗ, в сравнение с контролите с нормален глюкозен толеранс.

Данни посочиха, че хората с НГТ (ПГ на 2-ия час >=7.8 и <11.0 mmol/l след орално обременяване със 75 грама глюкоза) имат както нарушения в инсулиновата чувствителност, така и в ранната секреция на инсулин (забавен и понижен остър инсулинов отговор, водещ до постпрандиална хипергликемия) (1).

Групата с НГТ има висок риск от прогресиране на дисгликемията в клиничен ЗД2 (40-50% през следващите 10 години) поради прогресивна загуба на бета-клетъчната функция (2).

НГТ засяга един от 7 човека над 40-годишна възраст и е водещ рисков фактор за сърдечносъдово заболяване. Постпрандиалната хипергликемия при НГТ/ЗД2 е независим по-добър предиктор за смъртност, дължаща се както на всички причини, така и на ССЗ, ИБС и мозъчен инсулт отколкото хипергликемията на гладно - показа мета-анализът DECODE (Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis Of Diagnostic Criteria in Europe) на 13 проспективни проучвания в Европа (3.4).

Проучването DECODE (4) посочи, че 31% от пациентите с постпрандиална хипергликемия (ПГ на 2-ия час>=7.8 mmol/l) имат нормални стойности на кръвната глюкоза на гладно.

В сравнение с популацията с нормален глюкозен толеранс (ПГ на 2-ия час = 11 mmol/l).

NAVIGATOR ще обхване 7500 души с НГТ от 600-800 медицински центъра в 40 страни.

Участниците на възраст най-малко 50 години и история за сърдечносъдово заболяване (1/3 от групата) или най-малко 55-годишни и с поне един сърдечносъдов рисков фактор (2/3 от групата) ще бъдат рандомизирани в четири клона: Starlix (60 мг преди основно хранене); Diovan (160 мг/дневно); комбинация S+D; плацебо. Протоколите за дизайна на проучването и критериите за подбор са вече предоставени на Американската администрация за храните и лекарствените средства (FDA) и на Европейската агенция за лекарствен контрол (ЕМЕА).

NAVIGATOR ще протече в две фази. През първата фаза с продължителност три години след включване на последните участници ще бъдат преценени възможностите на прандиалния глюкозен регулатор и на блокера на ангиотензин-II рецептора (Старлиск и Диован на Новартис - спонсор на мащабното плацебо-контролирано вмешателство) да забавят прогресирането на глюкозния дисбаланс в клиничен ЗД2.

Втората фаза ще проследи предполагаемите благоприятни ефекти на двата препарата да забавят еволюцията на ССЗ, включително да намаляват и смъртността. За тази цел, наблюдението ще продължи докато при най-малко 1000 души възникне кардиоваскуларен инцидент (прогнозираният период е 5.5-6 години).

Първите участници ще бъдат включени до края на тази година, като началната рандомизация ще обхване период от около 18 месеца. Резултатите от NAVIGATOR се очакват през 2006-2007 г.

Тъй като в предиабетния стадий са по-изразени нарушенията в постпрандиалната гликемия (отколкото в гликемията на гладно), то теоритично дериватът на D-фенилаланина Srarlix изглежда идеалното средство за корекция на НГТ и отлагане на прогресирането му в ЗД2. Натеглинид е бързодействащ инсулинов секретагог, който прицелно коригира ранната фаза на инсулиновата секреция и хипергликемията след нахранване при минимален риск от хипогликемия и от нежелана пролонгирана хиперинсулинемия в интерпрандиалните периоди. В този смисъл, прандиалните глюкозни регулатори предлагат терапевтични предимства в сравнение с по-дългодействащите инсулинови секретагози като СУП.

Проучвания показаха, че потискането на ефектите на ангиотензин-II намалява честотата на ССЗ при високорисковите групи. Данни показаха, че отвъд антихипертензивния им ефект – блокерите на ангиотензин-II рецептора (ARB, АIIА или популярни като “сартани”) изглежда подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват риска от появата на ЗД2. Diovan е най-изучавания представител на ARB, участващ и в други проучвания освен в NAVIGATOR. Целта на тези клинични изследвания е да потвърдят пред-полагаемите кардио- и ренопротективни ефекти на валсартан или на целия клас АIIА отвъд антихипертензивното им действие.

Валсартан участва в момента и в клинични проучвания за лечение на сърдечна недостатъчност.

“Въпреки ясните доказателства [данните от Finnish Diabetes Prevention Study (5) и първоначалните резултати от Diabetes Prevention Program (6), обявени на 8 август т.г.], че контролът на теглото и физическата активност чувствително намаляват риска от ЗД2, точно толкова е ясно, че много хора не спазват препо-ръките за промяна в стила им на живот” – отбеляза проф. д-р Пол Цимет, директор на Международния диабетен център във Виктория, Австралия и един от световните експерти по НГТ и ЗД2.

“Проучването NAVIGATOR, което е почти два пъти по-голямо от всяко друго проведено до момента сравнимо изследване, ще ни покаже дали възстановяването на ранната фаза на инсулиновата секреция и подобряването на инсулиновата чувствителност могат да отлагат естественото прогресиране на Тип 2 диабет и да предпазват от ССЗ групите с висок риск” - заяви д-р Рури Холман, професор по диабетна медицина в Университета на Оксфорд, Велико-британия и един от ръководителите на проучването UKPDS.

Половината от хората, които развиват ЗД2 вече имат усложнения при диагностициране на хипергликемията, показаха данните от UKPDS. NAVIGATOR ще отговори дали можем да управляваме не само постоянно растящата вълна от Тип 2 диабет, но и да се намесим в неговата естествена сърдечносъдова предистория, смята д-р Холман.

“В ранните стадии на диабета, нивата на постпрандиалната гликемия са едни от първите фактори за промяна” – коментира и проф. д-р Еле Феранини от Медицинския университет на Пиза, Италия по време на симпозиума “Тип 2 диабет: обосновка за ранна интервенция”, провел се на 9 септември т.г. в Глазгоу, Шотландия (7).

Допълнителна информация в Интернет:

www.starlix.com

www.diovan.com

www.diabetesandhealth.com

www.hypertensionandhealth.com

www.newstream.com

Използвани източници:

1.Pratley RE, Weyer C. The role of impaired early insulin secretion in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus.Diabetologia 2001,44:929-945

2.Lebovitz HE. Insulin secretagogues:old and new. Diabetes Reviews.1999,7:139-153

3.The DECODE Study Group, on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group.Glucose tolerance and cardiovascular mortality: comparison of fasting and 2-hour diagnostic criteria. Arch Intern Med 2001,161:397-405; www.archinternmed.com

4. The DECODE Study Group, on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. Lancet 1999,354:617-621; www.thelancet.com

5. Tuomilehto J, Lindstrom J et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001,344:1343-1350

6. Bailey CJ. The Diabetes Prevention Program: headline results.Current topics in diabetes care. Br J Diabetes Vasc Dis 2001,1:62-64

7. Ferannini E. The multiple elements or glycemic risk.Type 2 Diabetes:Rationale for Early Intervention,EASD’2001

8. Lawrence F. Physiological mealtime insulin replacement therapy: the role of nateglinide. Type 2.Diabetes:Rationale for Early Interven-tion,EASD’2001