Глобална инициатива за диабетно обучение онлайн01/12/2001

www.worldwidediabetes.com

Уебстраницата е предназначена за интерактивно WorldWide обучение на практикуващи лекари, ангажирани в диабетните грижи и лечение.

worldwidediabetes.com предлага релевантна и актуална информация, обхващаща:

- интерактивни кейс проучвания

- виртуални нюслетъри

- пауърпойнт слайдове с диабетна информация

- статии за свързани с диабета усложнения

- дайджест от диабетни научни форуми

- линкове до други релевантни уеб страници

- чат със световните експерти, както и с колеги от цял свят

Виртуалната страница е спонсорирана от обучителни дарения на Aventis Pharma и Pfizer Inc. Нейн научен ръководител е проф. Филип Хоум от Великобритания.

Целите, които са си поставили създателите са:

- да се изгради глобална подкрепяща електронна мрежа между здравните професионалисти с интереси в диабетните грижи

- да се създаде мултинационален форум за текуща обмяна на идеи и практически опит в диабетното управление

- да се подчертават и обсъждат ключовите моменти в диабетното управление

- да се осигури онлайн достъп до безплатни обучителни материали, които да отговарят на специфичните нужди на различните географски райони и страни

Задачата на глобалната обучителна инициатива е здравните професионалисти от всяко кътче на света да “сверяват часовниците си” със сегашното експертно мнение за диабетно управление, така че да осигуряват в бъдеще оптимално лечение на всеки диабетен пациент според неговите специфични нужди.