Специалността на лекарите, осигуряващи извънболничната помощ, се отразява върху цената на болничното лечение на диабетната кетоацидоза01/09/2001

Проучване в САЩ (1, 2) сравни за 3.5-годишен период на наблюдение цената и продължителността на хоспитализациите по повод на диабетна кетоацидоза (ДКА) в зависимост от специалността на лекарите, осигуряващи извънболничната медицинска помощ При проследяването на медицинските досиета при 257 пациенти с диабет, постъпили на болнично лечение поради ДКА за периода 1 януари 1993 г. – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.