Servier подкрепи развитието на европейската диабетна наука с един милион евро01/09/2001

Френската фармацевтична фирма Сервие ще инвестира в европейски диабетни научни проекти един милион евро до 2004 година. Средствата ще подкрепят обещаващи разработки в областта на васкуларните усложнения при Тип 2 диабет. Особено внимание ще се отделя на проектите, хвърлящи светлина върху молекулярните механизми на диабетните усложнения.

Това обяви проф. д-р Йорн Неруп, президент на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) по време на тазгодишната среща в Глазгоу, Шотландия. Според него вложението ще спре част от “изтичането на европейски мозъци” към научните лаборатории на САЩ.

Сравнителните данни показват, че през 2000 година за изучаване на диабета в Европа са инвестирани общо под 60 милиона евро спрямо един милиард евро в САЩ за същия период от време. Дисбалансът между скромните инвестиции и високото ниво на експертиза и конкуренция неминуемо водел до мигрирането на млади и обещаващи европейски учени в САЩ.

Отделената от Сервие сума ще бъде разделена на четири стипендии по 100 000 евро за 2002 година и на по три стипендии в същия размер за 2003 и 2004 година.

Апликантите трябва да бъдат от некомерсиални институции.

Подадените кандидатури ще се преценяват от четирима независими експерти през месец февруари (стартът е през февруари 2002 година). Проектите с най-голяма научна стойност ще бъдат разглеждани от специален борд през април и номинациите ще се обявяват всеки май.

Апликациите за кандидатстване могат да бъдат намерени след 8 октомври т.г. на Уеб-страниците:

www.servier.com

www.easd.org