Лечение с инсулин при Тип 2 захарен диабет01/09/2001

Обикновено необходимостта от инсулиново лечение при Тип 2 захарен диабет е ясна на лекаря, но може да се окаже трудна за възприемане от някои пациенти. Често пациентите възприемат погрешно инсулиновите инжекции като болезнени, неудобни, опасни или социално-ограничаващи, което е резултат от познанията им за традиционните инсулинови спринцовки и игли.

Изборът на инсулиново инжектиращо устройство е от изключителна важност за осигуряване на правилно възприемане на инсулиновото лечение от пациентите с Тип 2 захарен диабет. Инжектиращите устройства могат да помогнат на пациентите да се справят с инсулиновото лечение чрез:

- подобряване на техния комплаянс, а по този начин и на метаболитния контрол

- осигуряване точност на дозата

- осигуряване на по-голяма свобода във всекидневието за хората с диабет

- подобряване на социалната приемливост на терапията

- увеличаване увереността на пациентите

В проучване, направено неотдавна, Граф и МакКланахан подчертават предимствата на съвремените инсулинови инжектиращи устройства пред традиционните спринцовки и игли, които все още се използват от много пациенти и с които са свързани предубежденията на много хора относно инсулиновото лечение