Glyburide е клинично ефективна aлтернати-ва на инсулиновата терапия при жени с гестационен диабет01/09/2001

Това заключение направиха наскоро американски учени, провели сравнително рандомизирано проучване на двата вида терапия при 404 жени с диагностициран гестационен диабет (Langer O, Conway DL, et al. A comparison of glyburide and insulin in women with gestational diabetes mellitus. N Engl J Med 2000,Vol. 343; N16:1134-1138). До момента при бременни диабетни пациентки, които не могат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.