Diaprel® цялостно лечение на първи избор на тип 2 диабет01/09/2001

Проф. д-р Михаил ПРОТИЧ, дм

завеждащ Клиника по ендокринология,

МБАЛ “Александровска”, МУ – София

Понастоящем в целия свят препаратът Diaprel, сулфонилуреен препарат от II генерация на фирмата Сервие от Франция, се е наложил като медикамент на първи избор за лечение на Тип 2 захарен диабет.

Защо? Днес голямото предизвикателство за клинициста са съдовите усложнения на захарния диабет, за чиято профилактика и лечение се изисква нещо повече от оптималния кръвно гликемичен контрол.

През последните 20 години бе натрупан значителен брой проучвания и клиничен опит, които доказаха, че Диапрел осигурява цялостно метаболитно и съдово лечение на Т2 ЗД, тъй като той:

– възстановява по физиологичен начин инсулиновата секреция, възстановявайки ранния пик на инсулиновата секреция

– подобрява ефекта на инсулина в мускулната тъкан

– повишава утилизацията на глюкозата паралелно с понижаването на глюкозната продукция от черния дроб.

Добре известни са съдовите ефекти на Диапрел, които при Т2 ЗД се свързват с:

– намаляване на тромбоцитната адхезия и агрегация

– увеличаване на съдовата париетална фибринолиза

– подобряване на активността на плазминоген активатора.

В хода на лечението с Диапрел през 90-те години на ХХ век бяха открити и други негови уникални качества, като единствен СУП, притежаващ изявен антиоксидантен ефект.

Diaprel има мощен ефект по отношение на изчистването на свободните кислородни радикали, като същевременно инхибира окислението на LDL. Тези уникални качества на Диапрел дават възможност той да бъде ефективен като монотерапия – по този начин се избягва даването на няколко различни препарати при пациентите с Т2 ЗД, което е и кономически изгодно.

Всичките тези изброени качества на Diaprel го правят препарат на първи избор при цялостното лечение на пациентите с Тип 2 диабет.