Bayer изтегли статина си поради съмнения в неговата безвредност01/09/2001

Немската фармацевтична фирма Bayer изтегли от аптеките на 8 август тази година cerivastatin (Baycol в САЩ/Lipobay в Европа) поради потенциална връзка на този инхибитор на НMG-CoA редуктазата с фатални странични ефекти. Съобщени бяха над 50 смъртни случая поради рабдомиолиза и миоглобулинурия, довела вторично до бъбречна недостатъчност. Загиналите 31 американски пациенти са получавали високи дози cerivastatin, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.