В битката със затлъстяването: Xenical е главното оръжие на лекарите01/06/2001

Амбулаторната практика обикновено е различна от изкуствения дизайн на клиничните проучвания и там терапевтичната интервенция по отношение на наднорменото тегло е много по-трудна.

Резултатите от мега-проучване в реална амбулаторна обстановка при 15 549 мъже и жени с наднормено тегло, официално обявени на 1 юни 2001 година във Виена, показаха, че Xenical постига:

– приблизително 11% (около 11 кг) средна загуба на тегло за 7 месеца лечение

– 8 см редукция на обиколката на талията (7.7 см при жените и 8.5 см при мъжете)

– достоверно подобрение на коморбидните състояния като Т2 ЗД, дислипидемия и артериална хипертония

Участвалите в проучването пациенти (11 131 жени и 4 418 мъже) са с дълга предистория за наднормено тегло (средна давност 14 години). Повечето от тях са опитвали преди това немедикаментозно лечение с диета и физическа активност, но без да постигнат и да поддържат загуба на теглото > 5% (праговата величина, която се свързва със здравни предимства).

В допълнение към отслабването на тегло, Xenical е успял да доведе до спиране на фармакотерапията за контрол на:

– Тип 2 диабет при 34% от пациентите с това нарушение,

– дислидемиите – при 46%

– повишеното артериално налягане – при 26%

Проф. д-р Алфред ВИРT, Германия:

„Получихме още едно здраво практическо потвърждение, че ефикастността и безопастността на Xenical, преди това демострирани и в други клинични изследвания, могат да бъдат използвани във всекидневната клинична практика – Xenical е главното оръжие на лекарите в битката за управление на теглото“

*Lose weigth. Gain life. The orlistat difference. Satellite Symposium, 30 may 2001