Rosiglitazon в лечението на Т2 ЗД и Метаболитен синдром


dd 01/06/2001

Преди около десетина години беше изолирано семейство транскрипционни фактори – Peroxisome Proliferator-Activated Receptor, PPAR (активирани рецептори на пероксизомната пролиферация), които играят централна роля в натрупването и разграждането на хранителните мазнини. Измежду трите подтипа на този ядрен рецептор най-добре проучен е PPAR-гама. Той сe е оказал ключов фактор в регулацията на диференциацията на адипоцитите. При активиране […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.