Предимствата на контрола на теглото при Тип 2 диабет01/06/2001

Над 90% от хората с Тип 2 диабет имат наднормено тегло; Пациентите с Тип 2 ЗД са с повече коморбидни проблеми и срещат по-големи трудности да редуцират и да стабилизират теглото си в сравнение с останалите обезни индивиди

Естествената прогресия на Т2 ЗД също води до наддаване на тегло. Пациентите на интензивно лечение с перорални средства и/или инсулин натрупват дори допълнителна телеснотегловна маса - страничен и нежелен ефект на терапията за контрол на хипергликемията.

Orlistat (Xenical) + здравословно хранене и физическа активност води до достоверно по-голяма редукция на тегло при хората с Т2 ЗД на инсулин, СУП или метформин в сравнение с плацебо + диета.

Загубата на тегло намалява инсулиновата резистентност, подбрява гликемичния контрол и инсулиновото действие при хората с Тип 2 диабет. Може ли да се направи още нещо?

Данни от няколко клинични рандомизирани проучвания показаха, че лечението с orlistat:

подобрява липидния профил и инсулиновата чувствителност по директен механизъм, неопосредстван от редукцията на телесната маса

Тези ефекти на orlistat са допълнителни и благоприятно се комбинират с положителните ефекти на телеснотегловата редукция

Orlistat забавя прогресията от НГТ към клинично проявен Т2 ЗД при обезните индивиди

лечението с orlistat при Тип 2 диабетните пациенти оптимизира метаболитния контрол отвъд редукцията на теглото и намалява нуждите от инсулин и орални антидиабетни средства

Предполагаемият механизъм на ефектите на orlistat върху глюкозния метаболизъм:

Понижаването на концентрацията на свободни мастни киселини (постпрандиално) в порталната кръв нормализира понижения инсулинов клирънс и води до възстановяване на инсулиновата чувствителност и глюкозния толеранс

Наднорменото тегло е най-разпространения и най-достъпен заинтервенция рисков фактор за появата и прогресията на Тип 2 диабет.

Orlistat, добавен към диета с леко намален калориен внос, постига за две седмици два пъти повече загуба на тегло в сравнение с прилагането само на диета.

Препаратът помага също трайно да се поддържа постигната редукция: средната загуба с 10% на изходното тегло остава непроменена в края на 18-месечен период.

Използвани източници:

1.Wing RR et al. Lifestyle intervention in overweight individuals with family history of diabetes. Diabetes Care 1998, 21:350-359

2. Kelley D. Effect of orlistat in overweight type 2 diabetic patients receiving insulin. Abstract accepted for ADA 2001

3. Hollander PA et al. Role of orlistat in the treatment of obese patients with type 2 diabetes: A one-year randomised double-blind study. Diabetes Care 1998, 21:1288-1294

4. Heymsfield SB et al. Changes in effects of weight loss with orlistat on glucose tolerance and progression to type 2 diabetes in obese adults. Arch Intern Med 2000, 160:1321-1326

5.Colditz GA et al. Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women. Ann Inter Med 1995,122:481-486

6. Hoffmann-La Roche. Data on file

7. Krempf M et al. Orlistat associated with a hypocaloric diet if obese patient promotes and maintains weigth loss during an 18 month period. Poster accepted for ADA 2001