Orlistat помага на обезните тип 2 диабетни пациенти да контролират нивото на кръвната си глюкоза01/06/2001

Фирма Hoffmann-La Roche обяви, че кандидатства пред Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) за разрешение да включи в лекарствената инструкция за прилагане на Xenical (orlistat) допълнителното показание: „подобрява гликемичния контрол, когато се добавя към останалата антидиабетна терапия при тип 2 диабетни пациенти с наднормено тегло или затлъстяване“.

Орлистат е инхибитор на гастроинтес-тиналната липаза и потиска абсорбцията на една трета от хранителните мазнини. Данни показаха, че той има благоприятен ефект и върху липидния профил (Guerciolini R. Mode of action of orlistat. Int J Obesity 1997,21;Suppl.3:S12-S23).

Xenical бе одобрен от FDA през април 1999 година да се прилага за загуба и поддържане на теглото в съчетание с намален енергиен внос.

Фирмата – производител мотивира искането си за допълване на лекарствената инструкция с данните от 7 мащабни многоцентрови рандомизирани плацебо-контролирани клинични проучвания, обхванали 2600 пациенти с диабет тип 2 (четири от проучванията с продължителност една година).

Резултатите показват, че:

– Ксеникал достоверно в сравнение с плацебо подобрява гликемичния контрол – води до достоверно по-голямо намаляване и поддържане на по-ниско ниво на HbA1c и плазмена глюкоза на гладно (ПГГ), като редукцията на ПГГ настъпва още след втората седмица от прилагането на антиобезния препарат

– По-голям брой пациенти в групата на Ксеникал в сравнение с групата на плацебо са в състояние да намалят дозите на предписаните им средства за поддържане на гликемичния контрол (СУП, инсулин и метформин) или дори да преустановят напълно тяхното приложение

– Обезните тип 2 диабетни пациенти, получаващи Ксеникал губят близо три пъти повече тегло в сравнение с паци-ентите, оставени само на диетичен режим

– Наред с подобряването на гликемичния контрол и загубата на тегло, Ксеникал може да повлияе достоверно благоприятно върху нивото на TC, LDL-C, LDL-C/HDL-C и артериалното налягане.