Нова Уеб страница „Диабет за професионалисти“01/06/2001

www.d4pro.com е Уеб страница на Novo Nordisk, която е предназначена за „диабетиците Тип 4“ - специалисти, общопрактикуващи лекари и медицински сестри, ангажирани в диабетните грижи и лечение.

www.d4pro.com включва новости от света на диабета, достъп до научни резюмета и кратки презентации, календар на научни събития и др.

Стартирала на 18 май, новата диабетна Уеб страница за здравни професионалсити постепенно ще бъде обогатена с национални версии, разработени от представителствата на Ново Нордиск в различни страни. До края на 2001 година се очакват първите пет версии.

Адресът в Интернет е:

www.d4pro.com