Lantus води до достоверно по-малък риск от нощни хипогликемии в сравнение NPH инсулин


dd 01/06/2001

Бавнодействащият аналог на инсулина glargine (Lantus на фирма Aventis) [рДНК технология] бе свързан в пилотно проучване с 25% по-малък риск от нощни хипогликемии в сравнение с интермеди-ерния NPH (неутрален протамин Хагедорн) инсулин при пациенти с диабет тип 2, получавали преди това терапия с NPH вечер преди лягане – самостоятелно или в комбинация с бързодействащ инсулин. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.