Fenofibrate намалява достоверно прогресията на коронарните стенози при пациентите с диабет тип 2, показа DAIS


dd 01/06/2001

Клиничните резултати от международното многоцентрово рандомизирано плацебо-контролирано проучване DAIS (Diabetes Atherosclerosis Intervention Study) показват, че fenofibrate* намалява достоверно ангиографската прогресия на фокалните коронарни лезии при тип 2 диабетни пациенти с 40% в сравнение с плацебо. В проучването участваха 418 пациенти от Канада, Финландия, Франция и Швеция (305 мъже и 113 жени на възраст 40-65 години) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.