MIRACL и RISK-HIA доказаха ролята на статините в лечението на острите коронарни синдроми01/03/2001

Какво знаехме до този момент? Резултатите от големи рандомизирани проучвания доказаха, че статините са едни от най-ефективните медикаменти за намаляване на коронарния риск както при първична (WOSCOPS, AFCAPS / TexCAPS), така и при вторична профилактика (4S, CARE, LIPID) на ИБС. Данните от тези проучвания дават основание статините да бъдат използвани при почти целия спектър на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.