Метаболитен синдром


dd 01/03/2001

Какво е инсулинова резистентност? Нарушен биологичен отговор към екзогенен или ендогенен инсулин. Терминът инсулинова резистентност не трябва да се приравнява с понятието Синдром на инсулинова резистентност (Синдром Х, Метаболитен синдром).Има и други инсулинрезистентни състояния (като поликистозен овариален синдром, бременност, пубертет, терапия с глюкокортикоиди), които могат да не включват всичките клинични и лабораторни черти на Синдром […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.