Менопауза01/03/2001

Авторски колектив от ВМИ - Плевен: д-р Валя Порожанова, д.м. - Катедра по акушерство и гинекология, д-р Георги Байчев, д.м. - Онкохирургична клиника, Онкологичен център, д-р Тодор Русев - Клиника по ендокринология; д-р Славчо Томов - Онкогинекологична клиника, Онкологичен център.

Монографията (100 страници) е предназначена за широк кръг от медицински професионалисти - гинеколози, онколози, терапевти и общопрактикуващи лекари и всички колеги, които се срещат във всекидневната си практика с проблема менопуза.

Голямото здравно и социално значение, което има женският климактериум, непрекъсното увеличаващите се лекарствени средства за повлияване на неговите негативни прояви, както и недостатъчната специализирана българска литература по този въпрос, са в основата на решението на авторите за написването на монографията.

В нея са разгледани от позициите на съвременните научни постижения и собствен практически опит биологичната същност и симптоматика на пре- и постменопаузалната фаза, както и най-честите късни последици - остеопороза и сърдечносъдови заболявания.

Особено внимание е отделено на поведението и по-специално на показанията, потенциалните рискове и противопоказанията за хормонозаместителна терапия. Книгата завършва с практически препоръки при консултацията на пациентки в менопауза.