Курсове 200101/03/2001

Катедра по вътрешни болести, МУ - София

Безплатни:

- Новости в ендокринологията - тематичен курс за ендокринолози, терапевти и специалисти по обща медицина. Продължителност 5 дни. Начало: 05.11.2001 г. Брой курсисти - 12.

- Ревматология - профилен курс за специализанти по ревматология. Продължителност 45 дни. Начало: 01.10.2001 г. Брой курсисти - 20.

Платени:

- Актуални проблеми в диабетологията - тематичен курс за ендокринолози, терапевти и специалисти по обща медицина. Продължителност 5 дни. Начало: 22.10.2001 г. Брой курсисти - 12.

- Ехография на щитовидната жлеза - тематичен курс за ендокринолози, терапевти, рентгенолози и специалисти по обща медицина. Продължителност 5 дни. Начало: 19.11.2001 г. Брой курсисти - 12.

- Остеопороза - тематичен курс за ендокринолози, терапевти, ревматолози и специалисти по обща медицина. Продължителност 5 дни. Начало: 03.12.2001 г. Брой курсисти - 12. Водещ курса проф. М. Протич.

Клиничен център по ендокринология и геронтология

Безплатни:

- Захарен диабет - основни проблеми - профилен курс за специализиращи ендокринология по нормативните условия на Наредба № 47. Продължителност 12 дни. Начало: 19.11.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези - основни проблеми - профилен курс за специализиращи ендокринология по условията на Наредба № 47. Продължителност 12 дни. Начало: 15.10.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Хипофизни, надбъбречни и ендокринно-полови заболявания - основни проблеми - профилен курс за специализиращи ендокринология по условията на Наредба № 47. Продължителност 12 дни. Начало: 28.05.2001 г. Брой курсисти - 15.

Платени:

- Захарен диабет - основни проблеми - тематичен курс за терапевти, педиатри и общопрактикуващи лекари. Продължителност 12 дни. Начало: 19.11.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези - основни проблеми - тематичен курс за интернисти, педиатри и ендокринолози. Продължителност 12 дни. Начало: 15.10.2001 г. Брой курсисти - 20.

- Хипофизни, надбъбречни и ендокринно-полови заболявания - основни проблеми - тематичен курс за терапевти, педиатри и общопрактикуващи лекари. Продължителност 12 дни. Начало: 28.05.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Съвременни проблеми на тиреоидната патология - тематичен курс за специалисти ендокринолози, терапевти и педиатри. Продължителност 4 дни. Начало: 07.05.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Остеопороза - клинико-диагностични и лечебни подходи - тематичен курс за ендокринолози,терапевти, ортопеди, общопрактикуващи лекари и специалисти по обща медицина. Продължителност 4 дни. Начало: 14.05.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Ултразвукова диагностика на ендокринните жлези - тематичен курс за ехографисти, ендокринолози, педиатри, терапевти и рентгенолози. Продължителност 5 дни. Начало: 05.11.2001 г. Брой курсисти - 10.

- Ендокринни хипертонии - тематичен курс за ендокринолози, терапевти, педиатри, кардиолози и специалисти по обща медицина. Продължителност 3 дни. Начало: 02.10.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Ендокринология на климактериума /мъжки и женски/ - тематичен курс за ендокринолози, гинеколози, уролози, специалисти по обща медицина. Продължителност 3 дни. Начало: 19.11.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Ендокринно-обменна диагностика - тематичен курс за ендокринолози, терапевти, педиатри, общопрактикуващи лекари и специалисти по обща медицина. Продължителност 5 дни. Начало: 03.12.2001 г. Брой курсисти - 15.

- Ендокринни и паранеопластични тумори - тематичен курс за патолози, ендокринолози, терапевти, педиатри, общопрактикуващи лекари. Продължителност 3 дни. Начало: 21.05.2001 г. Брой курсисти - 10.

- Общи принципи на ендокринологията- тематичен курс за ендокринолози, терапевти и лабораторни лекари. Продължителност 4 дни. Начало: 05.06.2001 г. Брой курсисти - 15.

За контакти: Отдел „Курсове и индивидуално обучение“,

София 1431, ул. „Здраве“ 2, тел. 02/517031 или 02/ 5166 535

В момента цената на платените курсове е 3.25 лв. на учебен ден.