Хипотезата за трите нива в сценария*


dd 01/03/2001

Скелетни мускули = намален инсулин-медииран клирънс на глюкозата от кръвта и нарушено оксидативно и неоксидативно усвояване на глюкозата от миоцитите (инхибиране на хексокиназата, пируват-киназата и гликоген-синтетазата) поради компетативното окисляване in situ на освобождаваните от интрамускулните триглицериди свободни (неестерифицирани) мастни киселини = относителна хипергликемия след нахранване Висцерална адипозна тъкан (интраабдоминална, перитонеална, „портална“) = повишена липолиза на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.