FDA одобри прилагането на Avandia на GlaxoSmithKline в комбинация с инсулин01/03/2001

Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) разреши през февруари rosiglitazone maleate (Avandia на GSK) да се прилага в комбинация с инсулин за лечение на диабет тип 2.

Преди това този представител на PPAR-гама агонистите, бе одобрен да се използва като монотерапия или в комбинация със сулфонилурейни препарати или с метформин при пациенти с диабет тип 2.

Пълна информация за Авандиа можете да намерите на Уеб страница:

www.gsk.com