Reductil на Knoll постига ефективен контрол на теглото и намалява атерогенния риск, показаха нови данни01/12/2000

Няколко научни доклада по време на тазгодишната среща на Северноамериканската асоциация за изучаване на затлъстяването (NAASO) фокусираха върху обещаващите възможности на sibutramine hydrochloride monohydrate (регистриран в САЩ с търговско Meridia; в България - с търговско име Reductil).

Williams и сътрудници съобщиха, че проведени от тях шест едногодишни плацебо-контролирани проучвания при повече от 700 обезни пациенти са показали, че прилагането на Meridia (Reductil) 15 mg дневно подобрява не само контрола на теглото (постига -10% редукция), но влияе благоприятно и върху липидния профил на лекуваните с него пациенти (повишава с +15% нивото на HDL-C и намалява нивото на LDL-C). Сравнителният анализ посочил, че едва 3% от пациентите, получавали за същото време плацебо, постигат сходни резултати.

„Новината от нашия анализ е добра: всяко намаляване на теглото при пациентите със затлъстяване подобрява холестероловите нива, но терапията със сибутрамин води до по-изразена загуба на тегло и до по-голямо повишаване на “добрия” холестерол в HDL“, обобщи ръководителят на проучването д-р Уилямс и предположи, че промените в липидите намаляват риска от заболяване на коронарните съдове.

По време на срещата бе обявено и началото на проучването LOSE (The Long-Term Obesity Sibutramine Effectiveness Weigth Study), обхванало над 580 обезни пациенти. Целта на неговите автори (Butler и колеги) е да проследят на 6-ия и 12-ия месец психосоциалните характеристики като депресия и цялостно качество на живот при пациентите, получаващи терапия със сибутрамин. По-завършени резултати се очакват през 2001 година.

При изписване на лечение с Reductil трябва внимателно да се проверят кръвното налягане и сърдечната честота, както и да се следят на редовни интервали в хода на терапията. Сибутрамин е специфичен инхибитор на повторното поемане на невротрансмитери от синапсиса към нервните окончания със следния ред на въздействие:

норадреналин (=73%; от адренорецепторите бета, бета1, бета3, алфа1 и алфа2) > серотонин (= 54%; от рецепторите 5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A и 5-HT2C) > допамин (=16%; от рецепторите от D1 и D2)

и при някои пациенти може да доведе до съществено повишаване на артериалното налягане и сърдечната честота.

В пре-маркетинговите проучвания, прилагането на Meridia е спряно поради:

- артериална хипертония (>/=160/95 мм Hg) при 0.4% от активно лекуваните пациенти спрямо същия процент в плацебо-групата

- тахикардия (>/=100 удара/мин) при 0.4% от активно лекуваните спрямо 0.1% при плацебо-контролите

Въпреки сравнимите с плацебо-резултати,Reductil трябва да се изписва предпазливо при пациенти с история за артериална хипертония и да не се дава на пациенти с неконтролирана или лошоконтролирана артериална хипертония.

За разлика от fenfluramin и dexfenfluramin,сибутрамин не води до освобождаване на моноамина серотонин от нервните окончания и не са известни данни, свързващи го с повишен риск от първична белодробна хипертония или от аномалии на сърдечните клапи.

Reductil не трябва да се прилага заедно с МАО инхибитори. Между терапията със сибутрамин и инхибитори на моноаминоксидазата трябва да има интервал от 2 седмици.

Противопоказан е по време на бременност поради липса на данни от контролирани клинични проучвания.Сибутрамин спада към категория С лекарства.

Пълна информация за новия антиобезен препарат на Knoll, за възможните лекарствени взаимодействия, за регистрираните терапевтични и странични ефекти, можете да прочетете на специалната Уеб-страница: http://www.4meridia.com