Проспективно сравнително наблюдение


dd 01/12/2000

Проспективно сравнително наблюдение на участниците в DCCT (обратно прехвърляне на групата на интензифициран контрол на грижите на семейните им лекари) показа постепенно изравняване за около четири години на гликирания хемоглобин в двете групи (8.4% спрямо 8.5% при пациентите на конвенционално управление). Независимо от това в групата, подържала по време на DCCT по-нисък HbA1c, честотата на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.