Приложение на CAVINTON® в климактеричната медицина01/12/2000

Без да се омаловажава водещата роля на естрогенната заместителна терапия в профилактиката и лечението на тези оплаквания, много често се подценява възможността за повлияването им и с други средства - ноотропни медикаменти, фосфолипиди, калциеви препарати, витамини, акупунктура, акупресура и др. Значението им се увеличава още повече в случаите, в които има противопоказания за прием на естрогени, страх и/или нежелание за употреба на хормони. Някои от алтернативните средства се прилагат самостоятелно, други се използват както самостоятелно, така и в комбинация с естрогенна заместителна терапия, като по този начин увеличават нейната ефективност. Безспорно най-голям интерес за повлияване на климактеричната симптоматика предизвикват препаратите с комплексен ефект върху организма.

Един добър пример в това отношение е Cavinton® (Vinpocetin), който освен повлияване на невровегетативната и психогенна климактерична симптоматика, осигурява профилактична невропротекция и благоприятни промени в липидния статус.Едновременно с това Cavinton® се използва и за профилактика и лечение на най-честите отоневрологични проблеми в климактериума - периферен отоневрологичен синдром с ангажиране на двата лабиринта с реакция от възбуден тип и централен отоневрологичен синдром с нискостволова локализация и водеща съдова генеза.

Данните за възможностите на Cavinton® ни мотивираха да проведем проучване в СБАЛАГ „Майчин дом“ с цел да се определи терапевтичният му ефект върху степента на изява на климактеричната симптоматика и да се обективизира комплексното му влияние върху организма.

Пациентките, включени в проучването бяха във физиологична менопауза с умерено изразена климактерична симптоматика, оценена чрез менопаузалния индекс на Kupperman и Hamilton-Anxiety-Skala (HAMA). Участничките бяха разделени в три групи:

- контролна (30 жени с нормолипидемия)

- втора (32 жени с нормолипидемия)

- трета (29 жени с промени в липидния статус), като жените от втората и трета група получаваха Cavinton® (на Gedeon Richter) в продължение на три месеца в доза три пъти дневно по една таблетка от 5 мг.

В края на проучването беше установено достоверно намаляване на климактеричната симптоматика при получаващите Cavinton®, като особено добро повлияване имаше при жените с оплаквания от главоболие, световъртеж, нервност, раздразнителност, затруднена концентрация, нарушени когнитивни функции, смущения в съня.

Този положителен ефект може да бъде обяснен с комплексния механизъм на действие на препарата - подобряване на мозъчния кръвен ток, увеличаване на утилизацията на кислорода и глюкозата, подобряване на церебралната микроциркулация, както и влиянието му върху някои рецептори и невротрансмитери. При жените с хиперлипидемия беше установено значимо намаляване на общия холестерол, на LDL-холестерола и на индексите за липиден атерогенен риск. Подобен ефект на препарата е установен и при проучвания, проведени в Унгария и Япония.

Само при 5 жени (8.2%) бяха наблюдавани странични ефекти - хипотония, тахикардия, изтръпване на ръцете и гадене, които като цяло бяха леко изразени и не доведоха до спиране на лечението.

Изводите за клиничната практика:

Cavinton® (на Gedeon Richter) предоставя отлична възможност за комплексно повлияване на жените в менопауза като:

- достоверно намалява климактеричната симптоматика

- предизвиква позитивни промени в липидния статус при жени с хиперлипидемия

- едновременно с това реализира и невропротекторен ефект

Д-р Георги КОЛАРОВ,

главен асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“