Pfizer се отказа да развива zenarestat01/12/2000

Pfizer обяви в края на октомври, че се оттегля от развитието на zenarestat (FK 366) - инхибитор на алдоза редуктазата, намиращ се във фаза 3 клинични проучвания в САЩ и Европа за лечение на диабетна невропатия.

Причината за това решение на фирмата са резултатите от две фаза 3 клинични проучвания, свързали кандидата за медикамент с бъбречна токсичност при някои лекувани с него пациенти.

Наблюдаваните странични ефекти били доза-зависими и при повечето от случаите се изявили при прилагане на най-високата доза от 1200 мг/дневно.

Въпреки, че FK 366 подобрява нервната проводимост, след преценка на риска, фирмата се отказва от по-нататъшната му разработка в САЩ и Европа.

Pfizer получи правата за зенарестат по-рано тази година от оригиналния му създател Warner-Lambert. Той е вторият инхибитор на алдоза редуктазата, суспендиран от Pfizer след Along (zopolrestat), отпаднал през миналата година също на етап фаза 3 клинични проучвания.

В Япония зенарестат се развива от Fujisawa. При провежданите фаза 3 клинични проучвания сред японски пациенти с диабетна невропатия, той не е прилаган в доза 1200 мг/дневно. Fujisawa съобщи, че засега продължава клиничните изпитания на кандидата за медикамент, като планира да го предложи за разрешаване в Япония през 2001 година.

Независимо от суспендирането на два инхибитора на алдоза редуктазата поради връзката им с токсични ефекти, Pfizer съобщи, че продължава да търси средство за лечение на диабетната невропатия от тази група, което да не уврежда бъбреците.