Интернет за лекари01/12/2000

Уважаеми колеги, за тези от вас, които имат достъп до компютърната мрежа Интернет, предлагаме адресите (Web Sites) на две супер находища на медицинска и здравна информация, на „горещи новини“ от научните лаборатории и от фармацевтичната индустрия:

www.WebMD.com е новият партньор на CNN в областта на медицината

www.reutershealth.com е ненадминат с актуалната всекидневна информация за новите научни открития

Моментална диагноза от разстояние?

Телевизитация и телеколегиум

Европейската космическа агенция ESA (European Space Agency) направи първата стъпка за доставка в реално време чрез сателит на мултимедийна медицинска информация.

Революционният проект в областта на телекомуникациите, наречен Multimedia Telecare Demonstrator, разработва предаването с голяма скорост на видео, снимки, графики и звук (човешка реч) по Интернет, разчитащ на спътникови комуникации. Комерсиалната версия на мултимедийния сервиз, която ще предлага включително библиографска информация от Mеdlinе, абстракти и пълния текст на научни статии, се очаква до края на тази година.

С помощта на Демонстратора, медицинските специалисти ще могат в реално време да изпращат и да получават видеообраз, да разговарят и дискутират помежду си. С две думи - Демонстраторът е видеотелефон, който ще позволява провеждането на телевизитации, телеколегиуми, телеконференции... Поради използването на Интернет, цената на комуникацията ще е колкото обикновен градски телефонен разговор.

Със помощта на компютър , модем и Интернет лекарите ще могат да обсъждат конкретни диагностични проблеми с колеги и с водещи специалисти от цялата планета. Стига, разбира се, да говорят английски език.

Системата ще байпасва „задръстванията“, получаващи се често по Интернет. Най-голямото й предимство е, че ще позволява обучение на лекарите от всички точки на планетата, диагноза на трудни случаи от далечно разстояние, получаване и обмяна на информация, достъп в реално време чрез образ и звук до най-добрите в медицината.

Цената на допълнителния хардуер за получаване на мултимедийния сервиз е около 800 долара.

Комерсиалната версия ще предлага различни абонаментни цени, които ще определят (отсяват) нивото на достъп до „трезорите“ с научна информация в мрежата.

Посетете www.healthworks.co.uk, ако искате да научите още за новия проект.

Електронна мрежа DiabCare Q-Net

Европейски стандарти за качество на диабетните грижи

DiabCare Quality Network e част от проекта на Европейската комисия за използване на електронните комуникации като средство за повишаване на качеството на здравните грижи.

DiabCare Q-Net постепенно ще свърже европейските здравни центрове в мрежа, която ще събира и обработва база данни в областта на диабетните грижи и управление. Информацията ще се използва за измерване и преценка на постигнатите резултати и за създаването на стантартизирани показатели за качество на медицинската помощ в европейските страни. Данните ще служат за сравняване както на амбулаторните с болничните услуги, така и на различните здравни заведения на регионално, национално и международно ниво.

Здравните специалисти ще могат да влизат в мрежата и да „сверяват часовници“ с достъпните по електронен път методични указания за лечение и контрол на диабета и неговите усложнения. „Онлайн“ комуникацията и възможностите за изпращане на снимки и видео информация ще се използват за професионално обучение и обратна връзка между европейските експерти и клиницистите.

Ако се интересувате от амбициозната идея, посетете уеб страницата на DiabCare Q-Net: www.diabcare.de.

Офисът на мрежата е в Мюнхен и има е-mail: diabcare@diabcare.de.

Web страници с диабетна и кардиологична информация

API (Amputation Prevention Initiative)

www.diabetesresource.com

American Podiatric Medical Association (APMA)

www.apma.org

Diabetes Life Network

www.diabeteslife.net

Cardio.net

www.cardio.net

Knollcardio

www.knollcardio.com

Добре дошли на IR-web!

Ще опознаете Синдрома на инсулиновата резистентност

Уеб страницата www.ir-web.com осигурява безплатно пълна и надеждна научна информация за често подценявания здравен проблем, наричан още „Синдром Х“ или „Метаболитен синдром“.

Страницата, на която ще разкриете тайните на Синдрома на инсулиновата резистентност, като се запознаете с мнението на експертите в тази област, се спонсорира от фармацевтичната компания Merck-Lipha.

Сервизът е отлично средство и за интерактивно обучение. Можете да проверите нивото на познанията си, да се включите в дискусионни колегиуми и дори да кореспондирате директно с капацитетите.

За здравните професионалисти е осигурена още една ексклузивна опция - безплатен достъп (но изискващ password) до медицинска секция с високо научно качество. „Пасуърд“-ът (кодовата дума) се въвежда при първото ви посещение на IR-web.

Приятно бродене из дебрите на инсулиновата резистентност!

Искате да научите повечe за затлъстяването?

Посетете неговата виртуална реалност

ECO’99 9th European Congress on Obesity, Milan

www.sameint.it/eco/

International Obesity Taskforce

www.iotf.org

International Association for the Study of Obesity

www.iaso.org

Weight Control Information Network (WIN)

www.niddk.nih.gov

North American Association for the Study of Obesity

www.naaso.org

Minnesota Obesity Center

www.umn.edu/mnoc

Science of Obesity and Weigth Control

www.loop.com/~bkrentzman

Obesity Genetics

www.obesity.chair.ulaval.ca/Genes.html

Obesity Risk Assessment Model

www.paiweb.com/obesityrisk.html

The LEARN Education Center

www.learneducation.com

Understanding Obesity and Weigth Loss

www-med.stanford.edu/school/DGIM/Teaching/Modules/obesity.html

Knoll Pharmaceutical

www.4meridia.com

Knoll Virtual Press Office

www.knollpressoffice.com

Roche in Obesity

www.roche-obesity.net

За вас, медицински сестри

„Он-лайн“ информация от Федерацията на европейските диабетни сестри (Federation of European Nurses in Diabetes):

www.fend.org

е-mail: info@fend.org

Ново! NovoAlert! Он-лайн научни новини от света на диабета...

www.novoalert.emcall.com

- Абстракти на най-новото от научния свят на диабета, актуализирани всеки месец

- „Сърфиране“ в база-данни, съдържаща 11 000 абстракти на диабетни новини и статии

- Интерактивен форум - „чат“ с колегията от цял свят, с авторите и издателите на диабетните публикации

Добре дошли на NovoAlert - новия Интернет-сервиз на Novo Nordisk!

Ново! NovoCare ви предлага пълна електронна версия на най-новите Ръководства за диабетни грижи

www.diabetesguidelines.com

- A Guide to Type 1 Diabetes Mellitus, European Diabetes Policy Group, IDF 1998

- A Guide to Type 2 Diabetes Mellitus, European Diabetes Policy Group, IDF 1998-1999

Web страници на медицински фирми

Roche Diagnostics

www.roche.com/diagnostics

LifeScan - www.lifescan.com

Abbott Laboratories - www.abbott.com