„Човешките“ и животинските инсулини през призмата на съвременното познание01/12/2000

Мета-анализ* направи опит да сравни човешките и инсулините от животински произход по отношение на ефект върху честотата, тежестта и симптомите на хипогликемия. Систематичният литературен обзор бе извършен по поръчка на Британската диабетна асоциация и бе публикуван в подробен доклад през юли 2000 година. Първата секция на документа съпоставя, сумира и обобщава 34 публикувани доклада, описващи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.