Amylin Pharmaceuticals започва следваща фаза клинично проучване на AC2993 при пациенти с диабет тип 201/12/2000

Amylin обяви в началото на ноември, че пипелинът АС 2993 (синтетичен exendin-4) - втори водещ кандидат на фирмата за антидиабетен препарат - навлиза в следващата фаза 2 клинично проучване.

В 28-дневното рандомизирано плацебо-контролирано мултицентрово изследване ще участват около 100 пациенти с диабет тип 2, поддържащи неадекватен гликемичен контрол с обичайните перорални средства.

Резултатите от сравнението между АС 2993 и използваните в момента антидиабетни препарати се очакват до лятото на следващата година. От тях ще зависи дали синтетичният ексендин ще навлезе в заключителна фаза 3 клинично проучване.

Демонстрираните до момента възможности на АС 2993 да контролира постпрандиалната и нощната хипергликемия се определят като „много обещаващи“ от фирмата-създател.

Прилаган инжекционно, изграденият от 39 аминокиселини полипептид стимулира глюкозо-зависимата секреция на инсулин само при наличието на повишена кръвна глюкоза, но не и при ниски стойности. Поради тези си качества, АС2993 изглежда потентно бъдещо средство за контрол на хипергликемията при диабет тип 2 както постпрандиално, така и на гладно. Той наподобява механизма на действие на естествения интестинален хормон глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) и е синтетична версия на ексендин-4, изолиран от слюнката на гигантския гущер Джила - обитател на пустинните зони в Аризона, САЩ.

За GLP-1 се предполага, че играе важна роля в глюкозния метаболизъм, защото повишава секрецията на инсулин, потиска секрецията на глюкагон и намалява чернодробното производство на глюкоза (виж „Доктор Д“ 1998, бр.3, стр.25-26). Разработването на средства, които наподобяват или усилват действието на GLP-1, се смята за важно направление в бъдещата терапия на диабет тип 2.

В предклиничен стадий на изследване се намира и бавноосвобождаваща се формула на синтетичен ексендин-4, с кодовото име AC2993 LAR. Тя има по-дълъг плазмен полуживот и по-продължителна бионаличност.

Аmylin е създател и на Symlin (pramlintide acetate). Този синтетичен аналог (tripro-amylin) на човешкия хормон амилин доказа възможностите си да подобрява гликемичния контрол при пациенти на инсулинова терапия и с двата типа диабет.

Симлин успешно завърши фаза 3 клинични проучвания и фирмата-производител обяви, че ще кандидатства за неговото одобрение от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) до края на тази година. Наскоро след това Симлин ще бъде предложен за регистрация и в европейските страни като подходящо средство за диабетни пациенти на инсулиново лечение.

Третият пипелин на фирма Amylin - AC3056 се намира във фаза 1 клинични проучвания. Той изглежда обещаващ кандидат за лечение на метаболитните нарушения, които се свързват с повишен кардиоваскуларен риск.

Допълнителна информация за триадата пипелини на Амилин можете да намерите на Уеб страницата: http://www.amylin.com