Уроците от епидемиологични проучвания показаха, че „леката” хипергликемия не е „бенигнена”01/09/2000

? Защо СЗО намали диагностичната прагова величина на гликемията на гладно – Резултатите от епидемиологични проучвания показаха, че прагът на ПГГ от 7 ммол/л (КГГ 6.1 ммол/л) има по-висока специфичност за плазмена хипергликемия на 2-ия час от 11.1 ммол/л (10.0 ммол/л в цяла кръв). Това по-тясно съответствие означава, че при по-голямата част от пациентите отпада […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.