Reductil (Sibutramin): нов медикамент за лечение на затлъстяването01/09/2000

Наднорменото тегло и затлъстяването днес са голямо предизвикателство за медицината. Дори и съвсем незначителното наднормено тегло повишава заболеваемостта и смъртността, поради стимулиране на рисковите фактори и заболяванията на обмяната на веществата.

Днес няма спор относно зависимостта между затлъстяването и коронарната сърдечна болест, хипертонията, нарушенията на обмяната на липидите и диабет тип 2. Уврежданията, свързани със затлъстяването, са голям товар, както за засегнатия пациент, така и за общественото здравеопазване. Независимо от разясненията относно опасностите от наднорменото тегло и затлъстяването и кампаниите за по-здравословен начин на живот и хранене, разпространението на затлъстяването нарасна значително през последните години.

Целта на успешното лечение на затлъстяването е умереното и трайно намаляване на теглото. Редукцията на изходното тегло дори само с 5-10 % се отразява положително на здравето. Когато диетата, физическата активност и промяната на стила на живот самостоятелно не обещават успех, съществува допълнителна възможност за терапия чрез медикаментозно вмешателство.

За фармакологичен контрол на теглото имаме на разположение различни апетитопотискащи средства. Но предвид възможните им странични ефекти, тяхното използване не е без проблеми. Препаратите Fenfluramin и Dexfenfluramin бяха изтеглени от аптеките, поради риска от аномалии на сърдечните клапи или първична белодробна хипертония. И надеждите, възлагани на медикаментозното лечение с апетитопотискащи средства, се изпълниха в незначителна степен.

Тази празнота може да бъде запълнена с Reductil (Sibutramin).

Препаратът възпрепятства повторното поемане на двата моноамина Serotonin (5-HT, 5-Hydroxytryptamin) и Noradrenalin от синапсиса към нервните окончания.

Изследванията in vivo при животни показаха, че ефектът на Reductil за намаляване на теглото се основава на две различни действия. От една страна - на намаления прием на храна, което се постига с ускоряване на настъпването на чувството на ситост, а от друга - на повишеното изразходване на енергия (термогенеза).

- Повишеното чувство на ситост и свързаният с това намален прием на храна следствие на приемане на Sibutramin се предава чрез действието на Noradrenalin и Serotonin посредством алфа-1 и бета-1-адренорецепторите, както и посредством 5-HT 2А/2С-рецепторите.

- Повишеният разход на енергия (термогенезата) също се основава на двустранно засиленото действие на норадреналина и серотонина в ЦНС. Така се стига до повишено стимулиране на централния симпатикус, което се изразява локално през бета-3 рецепторите в кафявата мастна тъкан.

Sibutramin (Hydrochlorid Monohydrat) се различава структурно от досегашните вещества, намаляващи теглото. Sibutramin е третичен амин, който разгръща своето действие in vivo спрямо първични и вторични аминометаболити.

Клинично действие

В последно време са проведени мащабни изследвания на сигурноста и ефективността на Reductil. Към изследваните групи спадат както пациенти с неусложнено затлъстяване, така и такива с допълнително съпътстващи заболявания като диабет, дислипидемия и хипертония.

Намаляване на теглото

При клиничните изследвания се доказва, че с Reductil може да се постигне трайно намаляване на теглото. За период на лечение от 12 месеца при дневни дози между 5-10 mg Sibutramin, пациентите със затлъстяване постигат статистически значимо, зависимо от дозата, намаляване на теглото в сравнение с плацебо. Най-голямо намаляване на теглото е постигнато през първите три месеца, което може да бъде продължено при следваща терапия на по-малки стъпки до шестия месец. Намаленото тегло се запазва дългосрочно. В едногодишните изследвания новото постигнато тегло остава стабилно до 12-ия месец. Оптималните дневни дози са от 10 и 15 mg.

Съпътстващи заболявания

Свойствата на Reductil за намаляване на теглото важат и за адипозни пациенти със съпътстващи заболявания като дислипидемия, метаболитен синдром, диабет тип 2 и хипертония. Освен това при лечение на диабетни пациенти с Reductil е възможно да се подобрят липидния профил и гликемичните нива.

Reductil и нивото на глюкозата / контрола на диабета

Лечението с Reductil влияе положително върху контрола на диабета. Така например, в едно плацебо-контролирано изследване при една трета от пациентите, лекувани с 15 mg Reductil дневно, още след 12 седмици се стига до намаляване на гликирания хемоглобин средно с 0,4 %, докато при плацебо не настъпва изменение на стойността на HbA1c.

Нежелателни явления / клинична сигурност

Повечето от съпътстващите действия на Reductil са незначителни, преходни и по правило могат да се обяснят с неговото фармакологично действие.

- Понякога - анорексия, запек, гадене, сухота в устата, безсъние, виене на свят, тахикардия, вазодилатация (Flush), ректални оплаквания (най-често хемороиди), парестезии, изпотяване

- Рядко - тремор и студени тръпки

Като се имат предвид страничните действия на другите потискащи апетита средства с централно действие, от голямо значение е, че за Reductil няма доказателства за пристрастяване или абстиненция. Не са установени признаци на развитие на аномалии на сърдечните клапи, на първична белодробна хипертония или на потенциална невротоксичност.

Необходимостта от лечение на затлъстяването е безспорна. Неговата цел следва да бъде забавеното, но трайно намаляване на теглото, тъй като това предизвиква значително подобряване на много патологични параметри, свързани със затлъстяването и намалява смъртността при пациенти с наднормено тегло. Диетата, достатъчно продължителното движение и промяната на жизнените навици самостоятелно често не са достатъчни, за да се постигне трайно намаляване на теглото.

Sibutramin (Reductil) - новото вещество от нов клас субстанции за лечение на затлъстяването - може да бъде използвано за намаляване на теглото при пациенти със затлъстяване в рамките на интегрирана програма за контрол на теглото.

Доц. д-р Владимир ХРИСТОВ

Клиника по ендокринология, Александровска болница, МУ - София