„Хранителните компании поощряват да се яде все повече и повече и подхранват от детска възраст затлъстяване, а затлъстяването подхранва диабет“01/09/2000

Данните за „подмладяването“ на диабет тип 2 бяха наскоро потвърдени и от доклада на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ, който посочи, че за периода 1990-1998 година метаболитното нарушение се е увеличило със:

- 70% във възрастовата група 30-39 години

- 40% сред 40-49-годишните

- 31% при 50-59-годишната популация

- С наднормено тегло е близо 50% от населението на САЩ; една пета е със затлъстяване (ИТМ>30 кг/м2)

- Около 3800 ккал е дневният енергиен внос на средностатистическия американец вместо обичайно нужните му 2000-2500 ккал

- В 42% от държавните училища програмата през 1991 г. е включвала и часове по физическо възпитание, спрямо 25% през 1998 г

- $97 милиарда е струвал захарният диабет през 1997 г. (последната година, през която е правена финансова калкулация) на американското здравеопазване

- $1 трилион финансов товар се прогнозира след 25 години поради увеличаване на диабетните случаи от 16 милиона днес до 50 милиона в бъдеще (от които 90-95% са с тип 2 ЗД)

- „Децата и юношите са част от всичко това“, обощават авторите на доклада.