Президентът Клинтън връчи националната награда за технологии на BRISTOL-MYERS SQUIBB01/06/2000

Президентът Клинтън връчи през изминалата година Националния медал за технологии, най-високото национално отличие на САЩ за технологични новости, на BRISTOL-MYERS SQUIBB. На церемония в Белия дом президентът Клинтън награди BRISTOL-MYERS SQUIBB „за удължаване и подобряване на човешкия живот чрез иновационна фармацевтична изследователска дейност и предефиниране на науката за клинични изследвания чрез провеждането на големи и комплексни клинични изследвания, признати за модели в индустрията“.

BRISTOL-MYERS SQUIBB бе избрана за лидерството си в разработването на иновационни подходи за откриване и разработване на лекарства. Усилията на компанията, които са както в полза на медицинското общество, така и на милионите пациенти, са довели като цяло до повишаване на стандарта и качеството на лечение.

Една от основните заслуги, за които BRISTOL-MYERS SQUIBB получава наградата, са публикуваните резултати от клиничните проучвания за LIPOSTAT® (pravastatin). Тези проучвания са значими не само поради техния дизайн и резултати, но основно за това, че коренно промениха медицинската практика. Всяко едно от клиничните проучвания представлява години работа, хиляди пациенти и милиони долари, инвестирани от BRISTOL-MYERS SQUIBB в науката. Всички тези изследвания са публикувани в престижното New England Journal of Medicine и са познати в медицинската и здравна индустрия чрез съкратените си наименования. Това са:

WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study)

първото проучване за първична профилактика

CARE (Cholesterol and Recurrent Events)

първото проучване за вторична профилактика при пациенти с нормални нива на холестерола

LIPID (Long Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease)

най-голямото и продължително проучване за вторична профилактика при пациенти с нормални нива на холестерола

Тези клинични проучвания са помогнали значително да се изгради съвременното разбиране за кардиологичните заболявания и профилактика. Проучването WOSCOPS , включващо близо 7000 пациенти за пръв път доказа, че намаляването на холестерола предотвратява сърдечните заболявания и редуцира риска от смъртност.

Проучването CARE сравнява правастатин и плацебо при около 4000 пациенти, прекарали инфаркт на миокарда и имащи нормални нива на холестерола. В това проучване LIPOSTAT® значително намалява риска от коронарна смърт или миокарден инфаркт с 24%. Публикуваният анализ на CARE показва много интересни данни- постигнатите нива на LDL-холестерола са предиктор за честотата на сърдечносъдовите инциденти, но въпреки това връзката между тях и нивата на LDL- холестерола не е линейна. Съществува прагово ниво от 125 mg/dl (3.3 mmol/l), под което не се наблюдават допълнителни ползи в редукцията на риска. (Sacks, 1998). Този анализ показа, че LIPOSTAT® е ефективен в намаляването на риска от коронарни инциденти при пациенти с ИБС и че това предимство се постига без да е нужно голямо намаление в нивата на LDL-холестерола.

LIPID включва над 9000 пациенти и е най-голямото съществуващо досега проучване, което да изследва ползите от намаляването на холестерола. Изключително позитивните резултати от LIPID доведоха до по-ранното прекратяване на проучването в края на 1997 година.

Резултатите от тези големи проучвания доказаха предимствата на LIPOSTAT® и доведоха до утвърждаването му като статина с най-широк профил от индикации в сравнение с всички останали статини.

Посетете BRISTOL-MYERS SQUIBB в Интернет на адрес: http://www.bms.com