Обзор на съвременните препоръки за управление на дислипопротеинемията при диабет тип 2


dd 01/06/2000

Рискът от исхемична болест на сърцето (ИБС) е увеличен 2-4 пъти при хората с диабет тип 2. При тях ИБС се свързва с по-висока смъртност в сравнение с недиабетната популация. В резултат на това, диабет тип 2 бе признат за един от главните рискови фактори за ИБС и осъвременените в САЩ (1,2) и Европа (3) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.