Какво е значението на плазмените липопротеини с ниска плътност за атерогенезата?


dd 01/06/2000

Твърдението, че повишената концентрация на холестерола в плазмените липопротеини с ниска плътност (LDL) или LDL-C причинява ранна ИБС, и че намаляването на плазменото ниво на LDL-C редуцира този риск, а при лицата с висок риск удължава и живота, се приема за окончателно доказано, т.е. то е извън всякакво съмнение. Един от най-убедителните примери за атерогенната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.