Какво е EFES?01/06/2000

Проф. д-р Фелипе КАСАНУЕВА, президент на EFES

„Европейската федерация на ендокринните дружества съществува вече близо 15 години – учредена бе на първия Европейски конгрес по ендокринология в Дания през 1986 г. Последваха конгресите в Любляна (1990), Амстердам (1994) и Севиля (1998), в който участваха близо 3000 ендокринолози. Тук се взе решение конгресите да бъдат не на четири, а на всеки две години, като следващите са в Торино (9-13 юни 2001) и Лион (2003).

Една от основните грижи на нашата организация е осъществяването на образователна програма за повишаване квалификацията на европейските ендокринолози чрез организиране на няколко типа курсове за обучение, като например курсовете по фундаментални и клинични дисциплини, или локалните курсове в отделни страни, както този тук във Варна“.

Основните цели на EFES:

– Да създаде силни научни и социални връзки между европейските ендокринолози

– Да създаде структура за по-голям обмен на научен и клиничен опит в рамките на континента

– Да развие постоянни обучаващи програми в клиничната и експерименталната сфера, допълващи съществуващите регионални курсове

Повече за статута на ЕFES можете да научите от уеб-страницата й:

http://www.unige.ch/efes.