„Хроника на една предизвестена смърт“


dd 01/06/2000

– 7-годишен ретроспективен анализ, сравнил честотата на фаталните и нефатални МИ при недиабетици (n=1373) и при пациенти с диабет (n=1059) показа, че: — хората с диабет без история за предхождащ МИ имат по-висок риск да развият остър коронарен инцидент в сравнение с недиабетната популация с история за МИ (20.2% срещу респективно 18.8%) — и в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.