Хипертриглицеридемията


dd 01/06/2000

? индиректен маркер за малки и плътни LDL частици ? мощен предиктор за коронарен риск Честота на ИБС расте с 30% при мъжете и със 75% при жените с повишени плазмени триглицериди, посочи мета-анализ на 17 популационно-базирани проспективни проучвания, обхванали 47 000 души (1) 8-годишно проспективно проучване съобщи, че при индивидите с ниво на триглицеридите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.