Агресивното понижение на LDL-холестерола с Atorvastatin осигурява допълнителна полза при пациенти със стабилна ангина пекторис, показани за ангиопластика


dd 01/06/2000

Atorvastatin е медикамент от групата на HMG-CoA редуктазните инхибитори (статини) на компанията Parke-Davis фармацевтичен клон на Warner-Lambert. В проучването AVERT (Atorvastatin Versus Revascularisation Treatments (1)) беше убедително доказано, че понижаването на LDL-C до 2.0 mmol/l, което е значително под препоръчваните досега прицелни нива (3.0 mmol/l на Joint European Recommendations и 2.6 mmol/l на National Cholesterol […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.