Защо е важно да постигнем прицелните нива при лечение на хиперхолестеролемията?


dd 01/03/2000

През 90-те години бяха публикувани големи рандомизирани проучвания за ролята на статините в първичната и вторична профилактика на ИБС. Резултатите от тези проучвания коренно промениха нашите представи за биологията, прогресията и лечението на ИБС. Освен чувствителното намаляване на всички коронарни събития, статините се оказаха ефективни и при профилактиката на неемболичния мозъчен инсулт при високо рискови […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.