Внимание! Пациентите често прекъсват своите таблетки


dd 01/03/2000

Ретроспективен кохортен анализ на 13 309 британци с диабет тип 2 показа тревожно висок процент на самопрекъсване на пероралните средства (неподновени при общопрактикуващите лекари рецепти в продължение на 6 до 12 месеца). Д-р Холандер посочи, че това са 50% от лекуваните с акарбоза, 27% – от получаващите метформин и 16% – от случаите на СУП. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.