Внимание! Пациентите често прекъсват своите таблетки01/03/2000

Ретроспективен кохортен анализ на 13 309 британци с диабет тип 2 показа тревожно висок процент на самопрекъсване на пероралните средства (неподновени при общопрактикуващите лекари рецепти в продължение на 6 до 12 месеца).

Д-р Холандер посочи, че това са 50% от лекуваните с акарбоза, 27% - от получаващите метформин и 16% - от случаите на СУП.

В „недисциплинираната“ група (в сравнение с изпълнителните пациенти) били регистрирани 1.9 пъти по-чести хоспитализации по спешност и 2.9 пъти по-чести летални изходи, дължаща се на всички причини.

Самопрекъсването на пероралните антидиабетни средства води до повишена заболеваемост и смъртност, заключи д-р Холандер. Пациентите с диабет тип 2 трябва да бъдат предупреждавани за рисковете от подобно, „самоубийствено“ поведение.