Цифри и факти01/03/2000

Нарушенията в липидната обмяна често корелират с висцералното затлъстяване, инсулиновата резистентност, нарушения глюкозен толеранс или изявения диабет Диабетната дислипидемия се характеризира с: – хипертриглицеридемия – повишени VLDL и VLDL останки – снижен HDL-холестерол – повишени атерогенни малки и плътни LDL частици Етиологията на ускорената атеросклероза при хората с диабет е мултифакторна, но безспорно количествените и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.