Селективните имидазолидиновите рецепторни агонисти01/03/2000

Хипотезата… „Есенциалната хипертония често се свързва с нарушения във въглехидратния и липидния метаболизъм, които увеличават риска от сърдечносъдови заболявания. Хипергликемията, хиперинсулинемията, хипертриглицеридемията и ниската концентрация на холестерола в липопротеините с висока плътност са тясно свързани с намалено инсулин-медиирано освобождаване на глюкоза и съставляват основните компоненти на метаболитния синдром. Причината за синдрома остава неясна.“ Едната гледна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.