Проучване на предикторите за улцерации на диабетно стъпало


dd 01/03/2000

През последните години голям брой проучвания доказаха значението на диабетната полиневропатия и макроангиопатия като предиктори на бъдещи стъпални улцерации. Липсват литературни данни от изследвания върху предиктивната стойност на остеопорозата и остеопенията за поява на язви при диабетно стъпало. Целта на проведеното от нас проучване бе да изследва връзката между диабетната полиневропатия, съдовите усложнения, остеопенията, остеопорозата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.